Velkommen

Velkommen til foreningsportalen for lag og foreninger i Madla og Kvernevik kommunedel. 

Foreningsportalen gir en oversikt over kontaktinformasjon, aktiviteter og tilbud i regi av lag og organisasjoner i kommunedelen. 

Foreningsportalen er driftet av Madla og Kvernevik frivilligsentral. Er det informasjon du savner på portalen? Ta gjerne kontakt med oss! 

2021 © Foreningsportal